PROIECT DE LEGE

pentru modificarea si completarea titlului III „Prevenirea si combaterea criminalitatii informatice”….
(câteva pasaje)
…………….
Art. 511
Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă , accesarea fără drept, de materiale pornografice cu minori, prin intermediul sistemelor informatice sau altor mijloace de comunicaţii electronice.”

……………………
– se pedepseşte …accesarea !!! Nu postarea de materiale de gen, nu o faptă ce presupune un abuz,  nu actul de violenţă în sine !!!! Ci aflarea acestuia !!!

Accesare ce se poate face prin click pe un link pe care scrie orice, pe o poză-link cu chipul lui Isus !!! Vreţi să-l vedeţi spre exemplu pe  Cel mai cinstit om al  Secolului ? Ba unele se deschid acum şi fără click. E suficient să treci cu mausul prin zonă şi gata, se deschide pagina. Telefonul mobil este „alt mijloc de comunicaţie electronic” au ba ? Şi dacă este, atunci când deschizi SMS-ul trimis de un dement, „accesezi” informaţia incriminată ?

– accesarea FĂRĂ DREPT !!!!! Deci cei ce au dreptul să acceseze, nu înalcă legea. Cine poate avea acest drept, interzis muritorilor ? Cei cu funcţii politice ? Cei prinşi în recensământul miliardarilor ? Preoţii catolici ? Poliţia ? Cătălin Predoiu,  Michael Jackson ?
– prin intermediul sistemelor informatice !!! BING !
……………………………….
Art. 513
Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 3 ani ameninţarea unei persoane sau a unui grup de persoane, prin intermediul unui sistem informatic, cu săvârşirea unei infracţiuni pentru care maximul pedepsei prevăzute de lege este
închisoarea de cel puţin 5 ani, pe motiv de rasă, culoare, ascendenţă sau origine naţională ori etnică, sau în considerarea religiei dacă aceasta este folosită ca pretext pentru oricare dintre motivele arătate.”

………………………….
ameninţarea cu săvărşirea unei infracţiuni !!! Pentru care iei măcar 5 ani !!!! Ca recidivist sau novice ?
Pentru „Să te bat să te omor, cu muchia de la topor” cât se dă ?
Asta merge : „Să plece Predoiu că altfel nu-mi mai platesc impozitele” ?
Nu merg pentru că :
– Numai pe motiv de rasă-culoare-ascendenţă-origine-religie !!!! Deci pentru alte motive este voie. „Te omor dacă nu-mi dai banii, aurul şi ardelenii..” merge. Nu mai e „ameninţare”. E doar un ….sfat prietenesc.
– prin intermediul unui sisem informatic !!! BING !
…………………………………………
Art. 514
(1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani distribuirea sau punerea la dispoziţia publicului, în orice mod, prin intermediul unui sistem informatic, de materiale ce neagă, minimalizează în mod evident, aprobă sau
justifică genocidul sau crimele împotriva umanităţii,astfel cum sunt definite în dreptul internaţional…..”

……………………………………………
– distribuirea sau punerea la dispoziţia publicului !!! Nu întocmirea, realizarea, conceperea, construirea…!!!! Asta are  dreptul orice nebun, că este libertate individuală.
Nu ai voie (tu) să  vezi ce a făcut ăla !!!! Nici măcar ca să iei atitudine împotriva unei posibile idioţenii.
– materiale ce neagă genocidul (aşa cum e definit) !!! Adică nu ai voie să ataci conceptul ? Definiţia ?  Noţiunea ?  Ne războim cu literele ? Cuvintele nu mai au voie să insemne altceva decât ce a fost deja stabilit ? Atunci 70% din filosofi ar trebui să înfunde puşcăriile.
SAU negarea unei fapte, a unui act real stabilit ca atare, ce se încadrează în definirea cu pricina ? Precum masacrele maselor de nevinovaţi sub diverse pretexte, cu diverse ocazii de războaie mai mondiale.
Atunci ce facem cu istoria ? Se interzice ieşirea la iveală a unor noi informaţii dacă ele nu „bat” cu ce trebuie ? Punem punct cercetărilor şi ştreang celor ce se încăpăţânează să le mai facă ?
Rămâne că Ceauşescu a genocidat poporul român, aşa cum s-a stabilit la ceas de seară ?
– prin intermediul unui sistem informatic !!! BING !
…………………………….
…. şi aş putea continua tot aşa pe marginea celei mai tâmpite adunături de cretinisme ce putea fi zămislită de un creier bolnav cu un singur scop : PUMN  ÎN  GURĂ  COMUNICĂRII  PE  INTERNET !

Pentru că, priviţi din nou la ce e sus, nu faptele în sine sunt vizate ci COMUNICAREA printr-un mijloc care le scapă de sub control.

Este specificat acest lucru la fiecare articol în parte, ca şi cum actele incriminate (într-un mod idiot de altfel) nu ar mai prezenta pericol dacă ar fi comunicate prin alte mijloace, sau n-ar mai exista dacă nu ar fi comunicate deloc. Dacă elemente precum „distribuirea” sau „ameninţarea” sunt pericole la adresa societăţii democratice (şi chiar pot fi), ele trebuiesc incrimnate INDIFERENT prin ce mijloace sunt exercitate. Sancţionezi actul în sine, nu mijlocul folosit. Divorţezi de nevasta care te înşeală nu de gaura cheii prin care ai văzut-o în plin exerciţiu de fitness-adulter !!!!
Cum poţi gîndi o asemenea idioţenie precum interzicerea comunicării ????
Comunicare care este esenţa socializării, motorul natural al dezvoltării rasei umane şi până la urmă scopul elementar pentru care există internetul, cea mai mare şansă de conectare directă şi instantanee a inteligenţelor individuale la nivel global din istoria rasei umane de până acum  ?
Ce facem cu telefoanele ?
Dar cu gurile ?
Dar cu ochii ?

Am ajuns de-a lungul timpului la concluzia că singurele îngrădiri ale libertăţii umane care sunt (măcar parţial) justificate, sunt cele ce protejează libertatea semenilor. Nu există nici măcar un singur argument raţional în caricaturile alea de articole  care au drept obiectiv o acţiune ce ar aduce atingere libertăţii cuiva. Este o tentativă mizerabilă şi evidentă de a împiedica oamenii să comunice. Este o îngrădire clară, injustă,  a libertăţilor cetăţeneşti clocită de (culmea) „Ministerul Justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti”, „MadeInRomania”. Răsul curcilor. Pentru că aşa cum am spus de mi-am tocit limba, şi dacă n-am spus-o, o repet, plaiul mioritic este lumea întoarsă pe dos.

Acest proiect idiot de lege tâmpită este accesibil pe site-ul Ministerului Justiţiei, (sau AICI, dacă nu aveţi chef să-l descărcaţi dar vreţi totuşi să-l citiţi) cu specificaţia :

„Propunerile, sugestiile şi opiniile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise in scris pe adresa Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, str.Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail deansd@just.ro până la data de 28 mai 2009.”

Este 26 mai, ora 21:00.

Viq

Reclame