Acum câteva zile, Ţepelică a aruncat ideea care mis-a părut foarte pertinentă, că dacă suntem oameni serioşi, ne uităm un pic mai serios la cei cantindaţi.
Nu zic de faptul că numai dacă ne uităm pur şi simplu, suntem super-mega-hyper faţă de tembela media, dar în comparaţie cu viteza lor şi melcul pare rachetă.
Pretenul Ţepelică, după ce a aruncat boamba a şters-o româneşte şi mustăceşte atuma, aşteptând să vadă reacţia.
Aşa că n-am avut încotro şi m-am interesat puţin pentru voi, am făcut un rezumat condensat superconcentrat al esenţei ideii … privind activitatea celor care sunt deja europarlamentari. Am luat numai pe cei din partea superioară a listei, cu prezumţie de intrare.

Câteva precizări înainte de listă !

1.Cele mai importante grupuri politice din Parlamentul European sunt :

EPP-ED
European People’s Party- European Democrats

Are 288 de membri şi este cea mai mare grupare politică a Parlamentului European din iulie 1999. Reuneşte grupările cu doctrină creştin democrată, cele conservatoare şi cele cu orientare politică de centru şi centru-dreapta, din toate cele 27 de ţări membre ale Uniunii Eurpene, fiind de altfel singurul grup în care au reprezentanţi toate statele membre. PDL este membru al EPP-DE iar Theodor Stolojan şi Marian Jean Marinescu fac parte din structurile de conducere ale acestuia.

PSE
Partidul Socialiştilor Europeni (Party of European Socialists în engleză, Parti Socialiste Européen în franceză, Sozialdemokratische Partei Europas în germană) este un partid politic European care este compus din 33 de partide social-democrate, socialiste şi laburiste din statele membre ale Uniunii Europene plus Norvegia. PSE-ul este al doilea mare partid din Parlamentul European, cu 201 de membri. Partidul Social Democrat din România, este membru al PSE-ului.

ALDE

Alianţa Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa (în limba franceză: Alliance des Démocrates et des Libéraux pour l’Europe) este o alianţă între două partide politice europene: Partidul European al Liberalilor, Democraţilor şi Reformatorilor (ELDR) şi Partidul Democrat European (PDE). Este al treilea grup politic din Parlamentul European ca pondere, cu 101 membri din 22 de ţări ale UE. PNL este membru al acestei grupări iar Adina Vălean este în structura sa de conducere.
OBS. Este evident că apartenenţa la un grup europarlamenar sau la altul, oferă greutate mai mare sau mai mică activităţii reprezentanţilor aleşi şi desigur şi şanse diferite ca iniţiativele lor să fie aprobate şi să devină Directive sau Reglementări pentru toate statele membre.

2. Comisiile
Sunt cele mai importante elemente de lucru, singurele ce pot iniţia proiecte legislative.

Fiecare eurodeputat activează cel puţin într-o comisie ca membru permanent şi la alte comisii la care mai doreşte ca membru supleant.

3. Avizele şi rapoartele

Sunt documente de lucru ce sintetizează activitatea politică a deputaţilor europeni şi în baza cărora au loc discuţile, se iau deciziile şi se exprimă votul în plenul Parlamentului European. Presupun responsabilităţi crescute şi o bună pregătire a persoanei desemnate.

4. Amendamentele

Sunt iniţiative manifestate în intervenţii publice pe marginea documentelor ce se discută în Parlament şi pot determina modificarea, completarea sau excluderea unor prevederi iniţiale. Presupun desigur o perfectă cunoaştere a documentului în discuţie şi o bună argumentare a propunerii.

5. Iniţiativele ex-agendă
Am numit aşa activităţile planificate, organizate şi desfăşurate de regulă suplimentar faţă de sarcinile curente ce revin din exercitarea funcţiilor deţinute în PE.

Bilanţul europarlamentarilor români în două cifre  şi trei litere :

PDL
1.Theodor Stolojan

– Funcţii de bază :
––* Membru Biroul PPE-DE
––* Şeful del.române PPE-DE
––* Comisia pt. buget
––* Comisia UE pt. R.Moldova
– Avize = 2
– Rapoarte = 0
– Amendamente = 18
– Iniţiative ex-agenda :
– Sesizare UE privind retragerea licenţei TVRM
– Planuri suport pt. fermierii UE

2.Marian J.Marinescu

– Funcţii de bază :
––* Vicepreşedinte al PPE-DE
––* Comisia Transport-turism
––* Comisia sch. climatice
––* Del.UE pt.Europa de SE
––* Del.UE Pt Armenia, Azerdbaidjan, Georgia
––* Del.UE pt Ad.Parl.EuroMediteraneeană
– Avize = 0
– Rapoarte = 3
– Amendamente = 220
– Iniţiative ex-agenda :
– Introducerea paştelui ortodox, sărbătoare pt. PE
– Conferinţe de armonizare între comunităţile religioase (Iasi)

3.Sebastian Bodu
– Funcţii de bază :
––* Comisia ec. şi monetară
––* Delegaţia UE pt.Canada
– Avize = 0
– Rapoarte = 0
– Amendamente = 11
– Iniţiative ex-agenda :
– Combaterea exploatării sexuale şi pornografiei infantile

4.Rareş Niculescu
– Funcţii de bază :
––* Comisia pt.lib.civile şi justiţie
––* Del.UE pt Uniunea Maghreblui Arab
– Avize = 0
– Rapoarte = 0
– Amendamente = 100
– Iniţiative ex-agenda :
– Reluarea plăţilor SAPARD pt. Ro

5.Constantin Dumitriu
– Funcţii de bază :
––* Comisia pt agricultură şi dezv. Rurală
– Avize = 0
– Rapoarte = 1
– Amendamente = 62
– Iniţiative ex-agenda :
– Rentă viageră pentru cei peste 62 ani

6.Dragoş David
– Funcţii de bază :
––* Comisia pt ind. cc. şi energie
––* Del.Ue pt Macedonia
– Avize = 0
– Rapoarte = 1
– Amendamente = 175
– Iniţiative ex-agenda :
– Parteneriat Braşov-Veneto (Italia)
– Aderarea Braşovului la Reţeaua de Proiecte ELISAN (fr)
– Depunerea de petiţii din Ro la PE

7.Alexandru Nazare

– Funcţii de bază :
––* Comisia de buget
––* Del.UE cu Palestina
– Avize = 0
– Rapoarte = 0
– Amendamente = 97
– Iniţiative ex-agenda :
– intervenţie împotriva acuzaţiilor privind minoritatea maghiară
– interv. privind scandalul CIA

PSD
1. Adrian Severin
– Funcţii de bază :
––* Conferinţa Preşedinţilor Delegaţiilor UE
––* Comisia Constituţională
––* Del PE pt EuroMediiteraneeană
– Avize = 0
– Rapoarte = 0
– Amendamente = 93
– Iniţiative ex-agenda:
– Intervenţie pt. pateneriat UE-SUA-Rusia
– Intervenţie pt. sprijin UE democraţie Ucraina, Georgia
– Reprezentativitatea regresivă în PE (statele mai mici au raport de reprezentare mai favorabil)

2. Rovana Plumb
– Funcţii de bază :
––* Comisia ocupare a forţei de muncă
––* Del.UE cu Mercosur
– Avize = 1
– Rapoarte = 0
– Amendamente = 80
– Iniţiative ex-agenda: – concurs „Europa şi copiii”
– expoziţie la Bruxelles cu costume Ro de Crăciun

3. Ioan Mircea-Paşcu
– Funcţii de bază :
––* Vicepreşedinte în Comisia Af. externe
––* Del.UE cu Japonia
– Avize = 0
– Rapoarte = 0
– Amendamente = 14
– Iniţiative ex-agenda : – cam ciuciu !

4. Adriana Ţicău
– Funcţii de bază :
––* Vicepşedine în Comisia Transport-Turism
––* Del.UE cu India
––* Gr. de coordonare de la Lisabona
– Avize = 4
– Rapoarte = 3
– Amendamente = 671
– Iniţiative ex-agenda :
– sprijinul micilor consumatori de energie (scutirea taxării spitalelor şi mici intreprinderi)
– prototecţia socială (mici întrepr., Sindicate), la criză
– org. conferinţe la Brxlls şi în statele membre UE
– org. vizitării PE de români (150 vizitatori)

5. Daciana Sârbu
– Funcţii de bază :
––* Comisia de mediu şi alimentaţie
––* Del.UE cu China
– Avize = 0
– Rapoarte = 1
– Amendamente = 127
– Iniţiative ex-agenda : – concurs în ţară cu premiu vizită la Brxlls

6. Corina Creţu
– Funcţii de bază :
––* Comisia pt dezvoltare
––* Del.UE cu SUA
– Avize = 0
– Rapoarte = 0
– Amendamente = 76
– Iniţiative ex-agenda :
– relaţia angajat-angajator, exploatarea la locul de muncă , expl. femeilor, expl. copiilor
– violenţa în şcoli

7. Victor Boştinaru
– Funcţii de bază :
––* Comisia dezv. regională
––* Del.UE cu Europa de Est
––* Comisia pt petiţii
– Avize = 0
– Rapoarte = 0
– Amendamente = 132
– Iniţiative ex-agenda : – Pluralismul mass-media

PNL
1. Adina Vălean

– Funcţii de bază :
––* Vicepreş gr. ALDE al PE
––* Comisia de industrie, cc. şi energie
––* Comisia sch. climatice
––* Del.UE cu Europa de SE
– Avize = 1
– Rapoarte = 0
– Amendamente = 65
– Iniţiative ex-agenda :
– intervenţie scădere tarife roaming
– program Intership pt tineri ***

2. Rebate Weber
– Funcţii de bază :
––* Comisia pt. lib civile şi justiţie
––* Del.UE cu ţările din com. Andină
– Avize = 1
– Rapoarte = 3
– Amendamente = 47
– Iniţiative ex-agenda :
– reforma tratatului de la Lisabona
– rolul UE în Irak

3. Ramona Mănescu
– Funcţii de bază :
––* Comisia de cultură şi educaţie
––* Delegaţia UE cu statele din Golf
– Avize = 2
– Rapoarte = 0
– Amendamente = 69
– Iniţiative ex-agenda : – Premiul „Parlamentarul anului” la educaţie şi cultură
„ Parliament Magazine Awards”

4. Cristian Buşoi
– Funcţii de bază :
––* Comisia pt.piaţă şi protecţia consumatorului
––* Del.UE cu China
––* Subcomisia securitate
– Avize = 1
– Rapoarte = 0
– Amendamente = 83
– Iniţiative ex-agenda : – măsuri privind comnicaţiile publice (incl.internet)

Desigur că cele de mai sus fiind rezumatul rezumatului rezumatului…. sunt extrem de lapidare.

Multe din ele pot duce la concluzii cel puţin interpretabile, pentru că dincolo de cifre seci sunt multe „cosmetizări” ale problemelor, cosmetizări aproape artistice, în spiritul caracterului fiecărui person.
Spre exemplu doamna Adina Vălean, penelista ca o ţaţă, cum zicea parcă cineva aici care a văzut-o pe tv, care este şi vicepreşedinte al grupului ALDE, a avut iniţiativa unui program Intership pentru tineri. Excelent, nu-i aşa ????
Da. Cu precizarea că el a fost destinat exclusiv Clubului Studenţilor Liberali.

Ca membru al PNL, e ok. Fă şi 100 de asemenea activităţi.

Ca europarlamentar ce reprezinţi România în Europa şi Europa în România, meriţi nişte polonice-n cap. Că nu te duci acolo să desfăşori activitate numai pentru persoane de o anumită culoare politică, ci pentru comunitatea pe care o reprezinţi, inclusiv pe PNŢCDiştii care şi-au pierdut şi punctele cardinale, nu numai alegerile.
Spre deosebire de ea, Dragoş David a făcut treabă excelentă pentru tot Braşovul care l-a ales şi care ar trebui să-l aleagă acum din nou şi cu mâinile şi cu picioarele.

În fine vă las să-i pritociţi şi să-i forfecaţi. Pentru lămurire mai la obiect intraţi AICI unde aveţi informaţii mai pe larg.

Iar ultimii, care de fapt sunt primii ce fac listele vizibile, respectiv cei ce NU au fost europarlamentari şi pe care i-am văzut activi aici la noi, de la Monica, Preda şi TRU la Norica şi nepoata ei votantă pe NV (asta îi lipsea Parlamentului European), nu mai vorbesc, că ştiţi ce şi cum.

Scuze pentru lungeală.
Dacă vă plictisiţi, săriţi şi voi direct la ultimul paragraf. 😀

Viq

……………………….

Iar dupa ce sariti de uiltimul paragraf al lui Viq , iata si rezultatele de miine !!!!!

eheeeeeeeeeeeeeee !!

Am facut personal un sondaj adevarat , ca sa nu mai stau in tensiune pina miine seara ! A fost cam greu , pt. ca am dorit sa am o marja de eroare de doar 2 % , dar le-am aferit la toti sanse egale de exprimare … deci am intrebat (asa cum scrie la carte, stratificat , randomizat si alea-alea ..:) ) peste 2400 de respondeti (mai exact 2401 ) , cum se numesc cei care declara (pe cuvintul lor de onoare) ca miine se vor prezenta la vot SIGUR !

Nici nu mai spun cit m-a costat interviurile si mai apoi analizarea datelor ……

Dar , oricum , daca Turambar si CCSB -ul n-a mai avut tupeu sa dea procentele ca anul trecut , in noiembrie , am zis ca anul asta sa incerc eu – sa vedem ce iese din urne , miine seara !

ASADAR , DIN „GLOBUL DE STICLA” AL SONDAJULUI PERSONAL , MIE MI-A DAT REZULTATUL ASTA :

sondaj

Astept pariuri , am deschis casa !!

Nu pe o mie de euro , cum da Andronicus din poseta fostei neveste a SOV-ului , ci pe ….. glorie !

eheeeeeeeeeeeeeeeeee !!! 😆 ;lol:

Reclame